Monkey Safari - Electronic Beats Follow these two monkeys on a happy safari through house and techno!