Electronic Beats wants you to take a shot - Electronic Beats